Vane

Vanene er den andre store gudeætten (den første er æsene). Vanene er forbundet med jord, livssyklus og fruktbarhet, og de viktigste i denne ætten er Freya, Frey og Njord. Vanene var for lenge siden i strid med æsene, men nå lever de i fred med hverandre.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.