Våpen

Gode våpen er viktige for en mann og holdes høyt. Spesielt gilde våpen gis ofte navn, og da spesielt sverd. Det er bare relativt rike folk som har sverd og brynje. De fleste har isteden øks og/eller spyd. Man fingrer ikke uten videre med annen manns våpen uten å be om lov. En mann som handlet slik ble bøtelagt med ti kyr til den forulempede. Det var en rimelig pris. Se også sverd og strid.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.