Ve

Et ve er et sted som er gjort hellig (ofte ved å lyse, dvs. gjøre det hellig med hjelp av fakler). Det vanligste er å lyse et sted i ve for å holde blot der, men man lyser også et tingsted i ve eller en holmgangsplass. Det gjelder spesielle regler for tingveet. Disse reglene varierer fra sted til sted, men innebærer stort sett å opprettholde tingfreden. Generelt sett skal man ikke spille stridblod i et ve, ikke skifte ukvemsord, og det er også vanlig å forby stridsvåpen i veet.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.