Vetter

En fellesbetegnelse for overnaturlige makter. Det finnes vetter overalt, i jorda og i lufta. Det er viktig å blidgjøre landvettene når man kommer til et sted. Er du snill med vettene, setter ut mat til dem osv., hjelper de til på gården, holder dyra friske, sørger for at fløten ikke blir sur eller osten full av ostemidd, og så videre. Huldrefolket er en type vetter. Fossekallen er en annen; han sitter i fossen og spiller underskjønn musikk som lokker folk til å drukne. Nøkken er en tredje; han kan ta form av en stor og skinnende hvit hest som lokker kvinner ned i tjern.

Ei reid er en gruppe vetter som farer omkring i lufta og uler og hviner når det er storm og dårlig vær og jakter på folk (særlig barn) eller husdyr de kan stjele. Det er derfor viktig å beskytte fjøs og stall med runer og/eller galder (se dette) i dårlig vær. En draug eller gjenganger er også en slags vette. Troll og jotner kan også regnes til vettene, det samme kan tusser, dverger og alver, og til og med guder.

(OBS! Alver er mer guddommelige enn Tolkien-varianten; alv er en betegnelse på en type guder som er forbundet med jorden og skogen, på lik linje med vaner og diser. Frey omtales for eksempel som alvekongen.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.