Malstrøm: Runer

Runer

Runene vi bruker er basert på norske stuttruner fra perioden 900-1000 VT (kalles også “yngre runer”). Et runealfabet kalles en “futhork”, etter de første runene i regla. Disse runene er hentet fra hjemmesiden til Arild Hauge.

DD Runer

Runene brukes til å skrive alt fra merkelapper, beskjeder og avtaler, kvad, nidvers og grovord. De er ikke magiske i seg selv, men kan brukes til galder og seid. Runene risses vanligvis inn i tre med en kniv. Å få runer risset i stein krever fagfolk. Runesteiner er ofte svært dekorerte.

Ordene skilles fra hverandre med en prikk midt på linja. Komma og set- ningsslutt markeres med et kolon. Man kan skrive både forlengs og bak- lengs eller kveilet rundtomkring som en orm. De fleste bønder og mange tegner kan å lese og skrive runer.

Det er færre runer enn bokstaver, så noen runer brukes for flere bokstaver, eller man må utelate bokstaver. U brukes for V, I for E, I for J, K for G, B for P osv. Slik kan for eksempel setningen “Geirulf er en skjeggløs fjott, det sier Tord” skrives (bokstaven þ (thorn), nummer tre i rekka, uttales “th”):

:kiirolf.ir.in.skiikklos.tosk:þit.siir.torþ:

Comments are closed.