Malstrøm: Treller

 

Treller

En trell er som eiendom å betrakte. Tenk på en trell på samme måte som en hest som i tillegg kan ta oppvasken, så er du omtrent der… Det er forholdsvis vanlig å ha treller. Ikke alle frie menn har det, men de fleste bønder har treller, og rike bønder har mange. Treller kan selges og kjøpes i kaupang, som andre husdyr. Det er ikke lov å mishandle eller forgripe seg på annen manns trell uten eierens samtykke.

En trell kan ikke ha eiendeler. Ikke engang klærne hans/hennes eies av trellen. Treller blir vanligvis gitt korte og litt nedsettende navn som beskriver dem som stygge, dumme, tjukke osv. Treller har naturligvis ikke noe ’etternavn’, og man er ikke så opptatt av akkurat hvor gamle de er, hvor de kommer fra osv. Generelt bør treller unngå å snakke om fortiden sin til sjølfolket.

Treller behandles forskjellig ettersom hvilken husbond som eier dem, men vanligvis behandles de forholdsvis bra.Treller er verdifulle, og man vil gjerne beholde dem friske og arbeidsomme. En ung og sterk trell med gode tenner og god kjønnsdrift er mye mer verdifull enn en gammel trell. Man oppmuntrer til at treller avler barn, fordi man da får flere treller, som kan øke arbeidskraften eller som kan selges med god fortjeneste. Av denne grunn sover treller av begge kjønn ofte sammen i ei løe eller på låven.

Trellekvinner ned i ganske ung alder forventes å være tilgjengelig for husfolket og eventuelle respekterte gjester som trenger en sengevarmer. Ei kone blir for eksempel aldri sjalu på ei trellkvinne bare fordi kallen har seg med henne. Trellen truer jo ikke hennes posisjon som husfrue uansett. Når det er sagt er det ikke spesielt karslig for en mann å bare ha omgang med trellekvinner. Det kan gi signal om at skikkelige kvinner ikke vil ha ham. Eventuelle barn av treller blir selv treller. Det forekommer, men er ikke vanlig at barn av trellkvinner med husfolket blir knesatt eller ættledet. Dette er mer vanlig hvis kvinnen er en skyldtrell. Men oftest ligger det en arvetvist eller noen politisk årsak bak slike drastiske skritt.

Treller spiser ikke sammen med sjølfolket, og de får simplere mat. De har ikke lov til å drikke alkohol, og skulle de snike seg til dette, blir det nok fik og deng. En trell kan frigis av drotten sin. Hvis husbonden gir trellen lov til det, kan han/hun arbeide til egen vinning (ork) etter at han/hun har utført arbeid for drotten (verk), og slik legge seg opp verdier. Hvis trellen så oppnår enighet om pris, kan trellen kjøpe seg fri, og blir da løysing (jfr. ordlista). Det forekommer at drotten bestemmer at spesielt arbeidsomme og lojale treller skal frigis ved drottens død. En trell som redder livet til drotten sin blir automatisk frigitt.

Man får treller ved å kjøpe dem eller avle dem fram som andre husdyr, eller ved å ta dem når man er i viking. Man kan ikke ta frie folk til trell innenfor sitt eget lagområde. Det regnes som overfall og bråttverk, og dømmes deretter. Det samme gjelder lagområder til folk man er i forbund med. Det kan sammenliknes med å stjele kua til naboen.

Det er uvanlig, men forekommer at treller forsøker å rømme. Det ender sjeldent godt, og rømlinger straffes særdeles hardt. Det er ikke uhørt at man blinder eller kapper knehasene eller akillessenen på en rømling, kutter av ham/henne tunga og/eller kastrerer menn (mindre vanlig, da man vil beholde avlsevnen). Treller som har rømt før kan også iføres lenker, selv om dette er sjeldent.

Det finnes forskjellige typer treller:

Skyldtrell: En fri mann/kvinne som av en eller annen grunn har lagt seg til gjeld og ikke kan betale den. Skyldtrelldom idømmes på tinget. og kan vare i et angitt antall år, eller livet ut. Man kan gå i skyldtrelldom for andre. Det er mulig (men ikke spesielt karslig) å la sin kone, sønn eller datter gå i skyldtrelldom for seg. På den annen side kan en husbond lettere arbeide opp frigjøringssummen, slik at det derfor er lurt at ikke nettopp han blir trell. Skyldtreller som skal få igjen din frihet etter et visst antall år, behandles ofte bedre. Man kan ikke selge skyldtreller.

Herlandsk trell: Født i landet og forventes å kjenne lovene, så de straffes hardere enn utenlandske treller ved lovbrudd. Til gjengjeld regnes de for litt mindre stridige (mer innkjørt, liksom…), og er derfor mer verdifulle.

Utenlandsk trell: Kommer fra et annet land og har blitt hærtatt. Fordi de kjenner lovene dårligere, straffes de litt mildere. Men de regnes som vanskelige. og dermed litt mindre verdifulle treller. Det blir vanligvis sett svært ublidt på at utenlandske treller opprettholder sine skikker fra hjemlandet, det være seg språk, klesdrakt eller religion. Sånt vil føre til stokkeslag, gapestokk, og det har til og med forekommet at brysomme treller har fått tunga skåret ut. Utenlandske treller får nye navn.

Treller deles også inn etter hvilken funksjon og/eller hvilke ferdigheter de har. En trell med en ferdighet, det kan være alt fra laftekyndighet til vakker sangstemme, er mye mer verdt. Den viktigste inndelingen er mellom innetrell og utetrell. En innetrell har ofte spesielle egenskaper eller er favoritt hos husfolket. En utetrell utfører hardt kroppsarbeid og blir fortere utslitt. Se forøvrig ordlista om trell, deie og bryte.

Comments are closed.